Công văn số 308/PGDĐT-GDTH V/v : Tổ chức chuyên đề “Nâng cao năng lực sử dụng nhạc cụ trong dạy học Âm nhạc đáp ứng Chương trình GDPT 2018”; giao ban tháng 10 cấp Tiểu học.

Công văn số 308/PGDĐT-GDTH   V/v : Tổ chức chuyên đề “Nâng cao năng lực sử dụng nhạc cụ trong dạy học Âm nhạc đáp ứng Chương trình GDPT 2018”; giao ban tháng 10 cấp Tiểu học.

Bài viết liên quan