TRƯỜNG TIỂU HỌC VŨ TRUNG TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI CÙNG ĐẤT NƯỚC

Trường Tiểu học Vũ Trung thành lập tháng 9 năm 1994 theo Quyết định số 426/QĐ-UB ngày 22/8/1994 của UBND tỉnh Thái Bình trên cơ sở tách trường PTCS cấp I+II Vũ Trung .Với bối cảnh đó Trường Tiểu học Vũ Trung lấy ngày 05 tháng 9 là ngày Truyền thống nhà trường.

Khi mới thành lập, trường đặt tại thôn 5B Xã Vũ Trng huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình với diện tích đất 4470 m2 .Trường có 12 phòng học và 3 phòng chức năng cùng nhà hiệu bộ . Trường có 25 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 400 học sinh. Mặc dù những năm đầu các điều kiện phục vụ hoạt động nhà trường chưa đầy đủ nhưng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, thầy và trò nhà trường đã quyết tâm xây dựng nhà trường trở thành trường đạt chuẩn quốc gia.

   Năm học 2004-2005 Trường được BGD&ĐT công nhận trường Đạt chuẩn quốc gia mức độ I .
Từ khi được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nhà trường luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phổ cập giáo dục tiểu học. Chất lượng giáo dục đảm bảo thực chất và toàn diện,các phong trào giữ vở sạch,viết chữ đẹp, thể dục thể thao, văn nghệ …được duy trì và phát triển, nhiều năm liền trường được đánh giá là đơn vị dẫn đầu phong trào Vở sạch chữ đẹp cấp Tiểu học của huyện Kiến Xương và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013.

  Trường Tiểu học Vũ Trung là đơn vị đầu tiên trong toàn huyện tổ chức thành công lớp ăn Bán trú cho học sinh ăn, nghỉ trưa tại trường góp phần năng cao chất lượng toàn diện cho học sinh và luôn được duy trì tốt trong những năm qua.

   Giữ vững và phát huy truyền thống Dạy Tốt - Học Tốt, năm học 2012-2013 trường tiếp tục được UBND tỉnh Thái Bình công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

  Đến năm học 2016-2017, Trường có 34 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 430 học sinh. Cơ sở vật chất nhà trường với diện tích 5.312 m2 với 19 phòng học, phòng bộ môn, phòng làm việc, các điều kiện vệ sinh môi trường, cảnh quan sư phạm đã và đang được xây dựng để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/01/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng “đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng  XHCN và hội nhập quốc tế”. là cơ sở để nhà trường phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

  Vinh dự và tự hào trước thềm năm học mới thày và trò trường tiểu học Vũ Trung tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II và khai giảng năm học mới 2017 - 2018.
Phát huy truyền thống nhà trường, hơn 20 năm qua các thế hệ thầy và trò Trường Tiểu học Vũ Trung Bằng truyền thống sáng tạo và khát vọng vươn lên đã và đang chung sức để xây dựng nhà trường vững bước phát triển, xứng đáng với truyền thống hiếu học, đất học, xã anh hùng của nhân dân Vũ Trung, xứng đáng là trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
         

                                                                                                                            Vũ Trung, tháng 9/2017

                                                                                                                                    Đặng Xuân Hoàn